nehmotný majetok

„Nehmotný majetok je dôležitou súčasťou majetku každého podniku v trhovej ekonomike a nepísaným pravidlom je, že podnik, ktorý nemá nehmotný majetok nie je podnikateľsky perspektívny.“

uvažovali ste už nad právnou ochrannou Vášho:

  • mena
  • obchodného mena
  • loga firmy
  • loga produktu